Oppgave i IT-2 - Trenger hjelp!

Diskusjoner om Flash, mulitimedia og actionscripting.

Oppgave i IT-2 - Trenger hjelp!

Innlegg JackPyro333 » 16.03.2010 11:57

Hei, dette er forhåpentligvis en ganske lett porblemstilling, så jeg håper og tror at dette er enkelt for de beste av dere

Jeg skal lage et program i Flash CS3 (ActionScript 3.0) og trenger deres hjelp.

Slik er det:

Jeg har to tekstbokser, en til postnummer og en til poststed. Poststedet skal komme opp (i tekstboks 2) når jeg har skrevet postnummeret (i tekstboks 1). Det skal også være mulig for de som bruker programmet å skrive inn postnummer og poststed selv hvis det mangler.

Navn:

postSted = tekstboks 2
postNr = tekstboks 1
goSted = knapp (for å lagre)Jeg har begynt med dette:

Kode: Merk alt
import fl.data.DataProvider;
import fl.events.ComponentEvent;
import fl.events.ListEvent;var tabell_nr:Array = new Array;
var tabell_sted:Array = new Array;
/*var tabell_navn2:Array = new Array;
var tabell_adresse2:Array = new Array;*/
var teller:Number = 0;
var j:Number = 0;
var container:Sprite = new Sprite();*/

//Hent klassen
var nyCookie = new CookieDok("tabell_post","antall_elementer_post");
visListe();

// Sjekk om noe skjer på skjermen
postNr.addEventListener(KeyboardEvent.ENTER, fn_hent);
goSted.addEventListener(MouseEvent.CLICK, fn_lagre);


function fn_hent(evt:KeyboardEvent)
{
   
   
/*   tabell_nr[teller] = postNr.text;
   tabell_sted[teller] = postSted.text;
   txt_navn.text = "";
   txt_adresse.text = "";
   teller++;*/
}
function fn_finn(evt:MouseEvent)
{
/*   var funnet:String;
   var funnet_1:String;
   var funnet_2:String;
   this.addChild(container);
   
   var i = 0;
   var k = 1;
   
   funnet = txt_finn.text;
   funnet_1 = txt_finn.text.toLowerCase();
   
   for (j = 0; j < teller; j++)
   {
      funnet_2 = tabell_navn[j].toLowerCase();
      if (funnet_1 == funnet_2)
         {
         tabell_navn2[i] = tabell_navn[j];
         tabell_adresse2[i] = tabell_adresse[j];
         i++;
         }
   }
   
   for (j = 0; j < i; j++)
   {   
      var tekst1:TextField = new TextField();
      tekst1.text = tabell_navn[j];
      tekst1.y = 20*k+40;
      tekst1.x = 400;
      tekst1.scaleY = 1.3;
      container.addChild(tekst1);
      var tekst2:TextField = new TextField();
      tekst2.text = tabell_adresse[j];
      tekst2.y = 20*k+40;
      tekst2.x = 450;
      tekst2.scaleY = 1.3;
      container.addChild(tekst2);
      k++;
   }*/
}også har jeg dette i en klassefil jeg bruker til å lagre og hente informasjonen:

Kode: Merk alt
package {
   public class CookieDok {
      //Klassen oppretter eller leser 2 cookies, den ene inneholder en tabell,
      //den andre antall elementer i tabellen
      //nyttElement("Navn") Legger til et nytt element i tabellen
      //lagreTabell() Lagrer tabellen
      //visTabell() Viser innholdet i tabellen i eget vindu
      
      import fl.controls.ComboBox;
      import flash.net.*;
      import flash.text.*;
      import flash.display.*;
      import fl.data.DataProvider;
      import fl.events.ComponentEvent;

      var tb:SharedObject;
      var no:SharedObject;
      var tabell:Array = new Array;
      var antall:Number=0;
         
      public function CookieDok(tbl:String,antl:String)
      {         
         tb = SharedObject.getLocal(tbl);
         no = SharedObject.getLocal(antl);

         
         if (tb.size == 0) // objektet er ikke opprettet
            {
            tabell[0]= "xxx"
            antall = 0;
            }      
         else if (no.size == 0) //antall elementer ikke definert
            {
            antall = 0;
            }
         else //hent inn data fra cookie
            {
            tabell = tb.data.tabell;
            antall = no.data.antall;
            }
      }
      
      public function finnForekomster(sokeord:Number):Array
      {
         
         var tabell_temp:Array = new Array;
         var j:Number = 0;
         
         for (var i = 0; i<=antall;i++){
            if (tabell[i] == sokeord){
               j=j+1;
               tabell_temp[j]=i;
            }
         }
         return tabell_temp;
      }

      public function nyttElement(tekst:String)
      {   
         tabell[antall]= tekst;
         antall++;
      }
      public function slettElement(nr:Number)
      {   
         if (antall>-1){
            for (var i = nr;i<antall-1;i++){
               tabell[i]= tabell[i+1];
            }
            antall = antall-1;
         }
      }
      
      public function lagreTabell()
      {   
         no.data.antall = antall;
         tb.data.tabell = tabell;
         tb.flush();
         no.flush();
      }

      
      public function sorterTabell()
      {
         for(var x=0; x<antall; x++)
         {
            for(var y = 1; y < antall-1; y++)
            {
               if(tabell[y] > tabell[y+1])
                  {
                  var temp = tabell[y+1];
                  tabell[y+1] = tabell[y];
                  tabell[y] = temp;
                  }
            }
         }
      }
      
      public function hentTabell():Array
      {
         var tbl:Array = new Array;
         for (var i = 0;i<antall;i++)
         {
            tbl.push({label:tabell[i],data:""+i});
         }
         return tbl;
       }
      
      public function hentAntall():Number
      {
         
         return antall;
       }
      
      public function endreElement(nr:Number,streng:String)
      {
         tabell[nr]= streng;
       }   }// End of class
} // End of packageEr jeg på vei? Og hva trengs for å fullføre/omgjøre dette programmet?
Final Fantasy XII - Vanille 4 ever!
JackPyro333
Nytt medlem
 
Innlegg: 3
Registrert: 16.03.2010 11:31

Gå til Flash/Multimedia/ActionScripting

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 2 gjester