Utklippstavle

Legg inn en helt ny kode

Valgmuligheter

Firefox sendte inn denne php-koden 16.03.2009 kl. 09:12.

 1. <?php
 2. if (!isset ($_POST["knapp"])) die("Ugyldige argumenter. Saken er ikke publisert.");
 3. $beskrivelse = $_POST['beskrivelse'];
 4. $tittel = $_POST['tittel'];
 5.  
 6. // flv-fila
 7. $temp_fil = $_FILES['flv']['tmp_name'];
 8. $filnavn = "video/" . $_FILES['flv']['name'];
 9. copy($temp_fil,$filnavn) or die("Kunne ikke kopiere filmen!");
 10. // evt. sjekke filtype, slik: $filtype = $_FILES['flv']['type'];
 11.  
 12. // thumbnail
 13. $temp_thumb = $_FILES['thumbnail']['tmp_name'];
 14. $filnavn_thumb = "thumb/" . $_FILES['thumbnail']['name'];
 15. copy($temp_thumb,$filnavn_thumb) or die("Kunne ikke kopiere ingressfoto!");
 16.  
 17. if ( !( $filref = fopen("config.xml", "r+") ) ) die("En feil oppstod - får ikke åpnet filen");
 18.  
 19. $filref = fopen("config.xml","r+");
 20.  
 21. $insertFromHere = " <video>
 22. ";
 23. while( $nesteLinje = fgets($filref) ) {
 24. $gammelt = file_get_contents("config.xml",NULL,NULL,275);
 25. if($nesteLinje == $insertFromHere) {
 26. fwrite($filref, "\t\t<item>
 27. <title>$tittel</title>
 28. <description><![CDATA[$beskrivelse]]></description>
 29. <url>$filnavn</url>
 30. <thumb>$filnavn_thumb</thumb>
 31. </item>" . $gammelt);
 32. }
 33. }
 34. echo "Saken er publisert, med følgende input:<br>";
 35. echo "Tittel: $tittel.<br>";
 36. echo "Beskrivelse/ingress: $beskrivelse.<br>";
 37. echo "Video og ingressfoto er også lagt til i XML-fila, og klar til å vises!";
 38. ?>

Tilbake til toppen ^

Emneord (tags): fopen